accio

Vindsvåning

accio

Råvind &

lokal

accio

Projektledning &

upphandling

Er råvind och lokal har stora värden!

Vi hjälper er – från idé till verklighet

Råvind & lokal är Gleipnergruppens specialitet. Vi tar vara på och optimerar värdet av dolda ytor i fastigheter.

Gleipnergruppen är specialiserade på att ta tillvara på och optimera värdet av dolda ytor i fastigheter, så som råvindar och andra lokaler. Vi hjälper er att få maximalt betalt, genom att arbeta med hela kedjan från förprojektering och inventering av ytorna till att skapa ett beslutsunderlag för stämman att rösta kring, upphandla, projektleda, kvalitetssäkra processen och slutligen räkna om andelstal och lämna rekommendation på föreningsekonomiska framtidsupplägg och storlek på eventuell avgiftssänkning.
Kort och gott, från idé till verklighet.

Läs mer »

Kontakta oss idag och fråga om råd

Vill du vara med och designa din egen bostad?

Beskriv var och vad du söker så kan vi utefter dina preferenser koppla ihop dig till kommande vindsvåningsprojekt.
Vi på Gleipnergruppen ställer gärna upp på ett förutsättningslöst möte.