fbpx

Avtal och juridisk rådgivning

Ett bra avtal förutser och eliminerar risker. Våra avtalsstrukturer är framtagna i samarbete med branschens ledande entreprenadsjurister och byggtekniskt sakkunniga, samt utifrån lång erfarenhet av lyckade transaktioner och genomförda projekt.

Vi kan idag erbjuda en av de mest omfattande avtals- och juridiktjänsterna på marknaden vad avser takpåbyggnader.

Vikten av ett tydligt och väl underbyggt avtal

Ett väl utformat avtal skapar förutsättningar för att medlemmar, förening och förvärvare ska få ett så tryggt och trivsamt projekt som möjligt utan missuppfattningar och risk för konflikt.

Därav vikten att vara precis och konkret i förfrågningsunderlaget som skapar en gedigen grund för all juridik vilket löper som en röd tråd som genom projektet, och som kommande projektledare såväl som besiktningsman kommer att dra fördelar av. Gleipnergruppens konsulter bistår ett flertal stora advokatbyråer i tvisteärenden och vet därför vikten av detaljer i avtalsskedet och vilka fallgropar som finns.

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top