fbpx

Äkta kontra oäkta förening

Lär dig mer om fördelar med att klassas som äkta förening, och vilka regler som gäller.

Lär dig mer

Ordlista och definitioner

För dig som inte arbetar eller är bekant med facktermer inom branschen har vi sammanställt en ordlista och kunskapsbank.

Läs mer

Anbudsgivare?

Anser du dig vara en av Sveriges mest kvalificerade köpare av kommersiella lokalytor men ingår ännu inte i vårt nätverk?

Kontakta oss

3D Fastighetsbildning / fastighetsavskiljning / fastighetsklyvning

Det finns många namn för denna typ av projekt, som blivit allt vanligare på senare år. Att separera de kommersiella delarna i en fastighet som ägs av en förening och sälja dessa till en extern part som professionellt förvaltar och administrerar uthyrningen innebär att föreningen kan förbli äkta alt. bli äkta och därmed slippa drabbas av de nackdelar det innebär att vara oäkta som förening. Detta innebär vidare att föreningen får in en köpeskilling som stärker upp kassan, i många fall betydande belopp, samt att styrelsens och framtida styrelsemedlemmars arbetsbörda minskar då man kan fokusera på frågor som gäller bostadsrättsföreningens medlemmar.

Gleipnergruppen bistår styrelsen med alla frågor relaterade till en fastighetsavskiljning samt tillser att föreningen gör en trygg och lönsam affär.

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning
avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top