fbpx

Ändra lokal till bostad

De flesta föreningar är idag medvetna om möjligheten att inreda obyggda vindsutrymmen till bostäder, men det finns många andra ytor som också går att ändra till bostad.

Att bostadspriserna ökat innebär att det blir lönsamt för allt fler föreningar att utveckla outnyttjade eller olönsamma lokaler i sin fastighet till attraktiva bostäder. Ofta innebär detta en bra affär för föreningen, som ger upphov till många positiva följder för föreningens ekonomi.

Lokaler med potentialen att omvandlas till ett nytt hem

Att ändra lokal till bostad av affär- och kontorslokaler är idag vanligt förekommande.

De senare årens förtätning av storstäderna har inneburit att vanliga objekt för bostadsutveckling numera även innefattar källarutrymmen, gemensamhetslokaler såsom tvättstugor, styrelserum och mangel- och torkrum.

Alla dessa ytor har möjlighet att rymma potentialen för ett nytt hem åt en medlem och samtidigt en god affär för föreningen.

 

En lokalombyggnad betyder möjligheter

Att låta bygga om ytor för med sig besväret av en byggarbetsplats, men detta är under en begränsad period och under anvisade arbetstider. Fördelarna med att ändra en lokal till bostadsyta är desto fler, och desto mer långvariga.

 • Att föreningen får in en betydande summa genom själva upplåtelsen av den nya bostaden är givetvis det mest uppenbara.
 • Men också det framtida kassaflödet stärks genom nya löpande inkomster från avgifter.
 • Samtidigt minskar underhålls- och driftkostnaden per hushåll då det finns fler bostadsrätter att fördela kostnaderna på.
 • För föreningar med få medlemmar innebär ett omvandlingsprojekt av det här slaget att man får fler medlemmar som kan hjälpa till att axla föreningens ansvar.
 • Även skuldsättning per kvm boyta minskar när befintliga lån kan fördelas på fler bostadsrätter. Skuldsättningen kan också minska då många föreningar ofta använder kapitaltillskottet till att amortera av befintliga lån. I bästa fall har föreningen även pengar över, vilket kan skapa möjligheter för dem att minska avgifterna.
 • För de föreningar som idag är oäkta föreningar så kan omvandlingen av en lokal till bostad vara ett steg på vägen till att bli en äkta förening. Den kan till och med vara avgörande för bedömningen av dess status som äkta förening.

 

Omvandla lokal till bostad

Fördelarna med att omvandla en lokal till bostad är många. Det samma gäller fallgroparna. Styrelsen bör därför vara observanta när det gäller att följa formalia enligt bostadsrättslagen, samt ta hjälp av flera externa parter för att få stöd såväl innan som under projektets praktiska genomförande.

 • Valet av samarbetspartner, såsom konsulter och entreprenörer, bör granskas och tålas att jämföras.
 • Om inte styrelsen besitter all kunskap internt och också avser engagera sig på fulltid så bör extern hjälp anlitas.
 • Styrelsens främsta uppdrag är att säkerställa att rätt kompetens anlitas med gedigen erfarenhet av denna typ av projekt.

 

Bostadsutveckla inom befintliga fastigheter med Gleipnergruppen

Vi på Gleipnergruppen har genom otaliga projekt med syfte att bostadsutveckla inom befintliga fastigheter och med bostadsrättsförening i fokus skapat tjänsteutbud för att spegla styrelsens utmaningar.

Styrelsen slipper uppfinna hjulet, och kan istället låta oss axla det administrativa arbetet och bistå med:

 • Kompetens inom alla områden
 • Nätverk som behövs för ett lyckat projekt
 • Mångårig erfarenhet

Vi ger dig och din styrelse en partner som guidar genom alla steg som processen kräver.

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi gemensamt ser över föreningens ytor och möjligheter.

 

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top