fbpx

Ändra lokal till lägenhet

Optimera föreningens ytor och förbättra samtidigt ekonomin

Varför det kan löna sig att ändra en lokal till lägenhet:

 • Minskad skuldsättning per kvm för föreningar med lån då föreningens nuvarande skuld fördelas på fler kvadrat.
 • Finansiera kommande underhåll av fastighet med egna tillgångar istället för att låna.
 • Nya avgiftsintäkter och fler medlemmar
  .

Lokal till lägenhet ger mervärde

 • Minskad administration och underhåll för styrelsen genom att fördela ansvaret på fler medlemmar
 • Föreningskassan stärks upp med försäljningsintäkterna
 • möjlighet att med intäkten amortera av befintliga lån alternativt bygga upp en kassa för långsiktig förvaltning och underhåll av fastigheten
 • Fler hushåll som delar framtida underhålls- och driftkostnader
 • Oäkta föreningar kan i vissa fall bli äkta till följd av processen.  
 • Fler bostäder i våra storstadsregioner är efterfrågat och en stor samhällsnytta på sikt.
 • Det har under många år varit populärt att bygga om vindar till lägenheter. Numera finns även ekonomi i att förädla ytor såsom kontor- och affärslokaler, källare, tvättstugor eller styrelserum.

Det finns olika tillvägagångssätt för föreningar att genomföra ombyggnad av lokal till lägenhetsyta.

En förening kan sälja ytorna till en juridisk person, dvs ett företag som i sin tur ändrar användandet från lokal till lägenhet och säljer vidare den färdiga lägenheten till fysisk person som styrelsen sedan godkänner såsom alla nya medlemmar.

Föreningen kan även bygga om lokalerna i egen regi vilket innebär att föreningen säljer de färdiga bostadsrätterna till fysiska personer. Detta innebär att styrelsen kommer att behöva investera antingen mycket egen eller köpt tid för att hantera projektet. Vidare innebär det även en större risk och framförallt ansvar för styrelsen samtidigt som föreningens ekonomiska utfall av projektet kan vara bättre om allt går som det ska.

Oavsett hur föreningen väljer att göra är projektering och juridik nyckelfaktorer för ett tryggt och lönsamt projekt genomförande. Det erfordras stor erfarenhet och förståelse för både teknik och juridik för att skapa avtal som undanröjer framtida konflikter. Många föreningar friskriver sig i för hög utsträckning, på uppmaningar av jurister, vilket innebär att föreningen därmed gör en sämre affär då motparterna behöver ta höjd i sitt anbud. Ett avtal ska vara väl balanserat utifrån förutsättningarna och framtaget i dialog mellan jurist och insatt byggtekniskt sakkunnig som identifierat risker.

 

Ändra lokal till lägenhet kräver

 • Stämmobeslut i nästan alla fall om fastighetsägaren är en Brf. Första steget är att skapa ett beslutsunderlag för medlemmarna att ta ställning till.
 •  Att ändra lokal till lägenhet kräver att insats, upplåtelseavgift och årsavgift beräknas.
 • Utgör ytan som ska ändras förråd för nuvarande medlemmar krävs medlemmens godkännande alt hyresnämndens, som i sin tur godkänner stämmans beslut. Nytt förråd måste dock tillhandahållas.
 •  Föreningar saknar ofta tid och kompetens varför extern experthjälp många gånger krävs för att driva frågan från idé till mål.
 •  Att ändra en lokal till lägenhet kräver alltid bygglov.

Fördelarna är många med att ändra lokal till lägenhet och föreningen kan med fördel träffa våra konsulter förutsättningslöst för att avgöra om just era lokalytor lämpar sig för konvertering till bostäder.

Tveka inte kontakta oss om er förening står inför att ändra lokal till bostadsrätt. Vi besöker er i Stockholm, Uppsala och Göteborg för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte.

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top