fbpx

Bostadskonvertering

Ombyggnationer i anslutning till ens bostad, där man har sin nattvila, är aldrig roligt. Samtidigt är fördelarna med bostadskonvertering så pass stora:

 • Allt fler bostadsföreningar tar vara på den ekonomiska möjligheten som nyproducerade bostäder i attraktiva områden erbjuder
 • Speciellt under rådande låga ränta och förhållandevis höga bostadsvärde

Fördelarna med bostadskonvertering

Fördelarna får vägas mot nackdelarna. Bostadskonvertering innebär att:

 • Föreningen väljer att sälja yta som antingen utgör en kostnad eller inte inbringar tillräcklig förtjänst i förhållande till den administrativa kostnaden.
 • Kassaflödet förstärks såväl som medlemsantalet.

För små föreningar innebär bostadskonverteringen fler medlemmar som kan bidra till att axla ansvaret över förening och fastighet.

Även underhålls- och driftkostnaden per hushåll minskar:

 • Fler är med och delar på kostnader
 • Kostnader för ytor som förening tidigare gemensamt haft ansvar för övergår till en ny bostadsmedlem.

Skuldsättning per kvm boyta minskar också med anledning av att befintliga lån fördelas på fler.

 

Bygga om kontor till bostäder ger ekonomisk trygghet

Kapitaltillskottet kan med fördel nyttjas till:

 • Amortering
 • Kommande underhåll som innebär reducering i föreningens kostnader och exponering mot ränta samtidigt som nya avgifter förstärker kassaflödet.

Många föreningar väljer även att, utifrån de nya förutsättningarna, sänka avgifter då lägre driftkostnad och räntekostnad vilket kan innebära ett lägre behov av pengar från medlemmarna i föreningen.

Fördelar för er bostadsrättsförening:

 • Relationen mellan nuvarande antal kvm bostadsyta och möjlig utvecklingsyta visar på hur stor ekonomisk fördel det är för just er förening.
 • Oavsett exakt hur stor fördelen är, så är det positivt i viss utsträckning – såvida föreningen inte kan vinna mer om ytan hyrs ut, vilket förekommer i eftertraktade kommersiella områden.
 • Trots det kan det vara en fördel för oäkta föreningar att göra avkall på den enskilda hyresintäkten då bostadskonvertering innebär en ökad andel intäkter från egna medlemmar, vilket på sikt kan vara ett avgörande steg mot att ändra status till äkta förening.
 • Vilket för en enskild medlem innebär en rad ekonomiska fördelar.

 

Bostadskonvertering, en affärsmöjlighet

Bostadskonvertering är en affärsmöjlighet många föreningar i framförallt Stockholm och Göteborg tagit vara på. Bostadskonvertering i våra storstäder har pågått under en längre tid och intensifieras i regel alltid i korrelation med stigande bostadspriser och låg ränta.

Tidigare avsåg bostadskonvertering enbart råvindar och lokalytor ovan markplan. Numera inbegriper begreppet även:

 • Källarutrymmen
 • Styrelserum
 • Cykel- och barnvagnsrum
 • Tvättstugor
 • Mangel- och torkrum

Föreningens ekonomi kan komma att påverkas avsevärt vid en bostadskonvertering, på såväl kort som lång sikt.

Fördelarna är många såväl som fallgroparna. Styrelsen bör därför noga utreda förhållandena, byggtekniska såväl som ekonomiska. Så dikterar t.ex. bostadsrättslagen hur styrelsen behöver agera internt för att få mandat för en bostadskonvertering.

Ofta har styrelsen inte heller den tid och kompetens som skulle behövas för detta omfattande arbete. Styrelsens främsta uppgift är därför att se till att detta införskaffas genom konsulter med den erfarenhet och kompetens som krävs inom området.

 

Bostadskonvertera tryggt och säkert med Gleipnergruppen

Vi på Gleipnergruppen har genom otaliga projekt ansvarat för bostadskonverteringar med bostadsrättsföreningar som våra uppdragsgivare. Vi bistår föreningar i Stockholm och Göteborg, och då i synnerhet styrelsen i dess alla steg i processen som en bostadskonvertering inom deras förening omfattar:

 • Internt gentemot medlemmarna såväl som externt mot myndigheter och entreprenörer.
 • Föreningen slipper uppfinna hjulet, utan kan låta oss axla det administrativa arbetet och bistå med kompetens, nätverk och erfarenhet.
 • Vi ansvarar och vägleder föreningen och dess styrelse i att genomföra ett så tryggt och lönsamt koverteringsprojekt som möjlighet.

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi gemensamt ser över föreningens ytor och möjligheter.

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top