fbpx

Ombilda lokal till bostadsrätt

Prisökningarna på bostadsmarknaden har skapat förutsättningar för att allt fler föreningar har möjligheter till extra kapitaltillskott genom att ombilda föreningsytor till bostäder.

Lokalkonvertering innebär att föreningen ytoptimerar, vilket skett under många år i framförallt storstadsregionernas centrala lägen där det lönat sig väl en längre tid. 

Bland annat sker ombyggnation av råvindar och kontorslokaler i en snabb takt.

Ombilda lokal till bostadsrätt – ett naturligt steg i dagsläget

Kontorslandskapet flyttar ut från stadens samtidigt som föreningar generellt har en strävan att vara en mer homogen bostadsrättsförening utan administration av hyresgäster och utan utomstående personer i fastigheten.

Föreningar runt om i landet ombildar inte bara kontor- och affärslokaler utan även källarutrymmen, överdimensionerade eller gamla tvättstugor och styrelserum.

 

Vilka är fördelarna med att ombilda lokal till bostadsrätt?

Fördelarna med en ombildning av lokal och andra ytor är många, vilket förklarar blivit så populärt.

  • Den stora förtjänsten finns givetvis i själva försäljningen, men även ytterligare löpande inkomster till föreningens ekonomi genom tillskapandet av ny bostadsyta spelar in.
  • Underhålls- och driftkostnaden per hushåll minskar då bostadsrätter som standard har det inre underhållsansvaret och föreningens kostnader fördelas på fler hushåll.
  • Även skuldsättning per kvm för föreningar med lån minskar då lånen fördelas på fler kvadrat. Skuldsättningen minska ännu oftare genom att många föreningar väljer att använda hela eller en del av vinsten till att amortera av befintliga lån.

Detta är även något bostadsspekulanter granskar allt mer noga inför köp av bostad. För de föreningar som idag är oäkta kan detta vara ett steg på vägen till att bli äkta eller till och med avgörande för bedömningen.

Gleipnergruppen bistår årligen ett tjugotal föreningar i att ombilda sina lokaler till bostadsrätter. Här följer en kraftigt avkortad sammanfattning av hur ett projekt kan genomföras.

 

Hur vill du genomför ombildningen av lokal till bostadsrätt?

Som fastighetsägare gäller det först att bestämma sin nivå av involvering i projektets genomförande. Det finns några olika alternativ, baserat på styrelsens/projektgruppens kompetens och möjligheter att lägga ner arbetstid inför och under ombildningen av lokal till bostadsrätt. Det finns två huvudspår:

  1. Föreningen säljer lokalytorna till en juridisk person (exploatör) för konvertering till bostäder som i sin tur säljer till fysisk person som styrelsen godkänner enligt gängse rutin.
  2. Föreningen bygger om de lokalerna till bostäder i egen regi och säljer dessa till fysiska personer.

Korrekt juridik är en mycket viktig del av helheten och framförallt den bit som försätter föreningen i en god sits gentemot alla externa parter genom hela projektet.

 

Ombilda lokal till bostadsrätt tryggt och säkert med Gleipnergruppen

Värt att tänka på när du överväger att ombilda lokal till bostadsrätt:

  • Att ombilda lokal till bostadsrätt kan kräva stämmobeslut. I vissa fall även godkännande i hyresnämnden.
  • Styrelsen bör som första steg skapa sig ett beslutsunderlag, så att motivering och argumentation genom ekonomi föreligger i presentationen till övriga medlemmar.
  • Insats och årsavgift för ny bostad ska beräknas samt nya andelstal införas.
  • De olika alternativen har gemensamt att bygglov för ändrad användning krävs.

Vi besöker er gärna för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte där vi tillsammans med styrelsens representanter kan undersöka vilka möjligheter som finns.  

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top