fbpx

Ombyggnad lokal till bostadsrätt

Förbättra föreningsekonomi genom att optimera användandet av föreningens fastighet.
Många föreningar är omedvetna om möjligheten att bygga om lokaler till bostäder såsom varit populärt med vindar under många år.

Ytor som tidigare varit kontor- och affärslokaler, tvättstuga eller styrelserum är ett par exempel som det många gånger finns förutsättningar för att göra till nya bostäder.

Ombyggnad lokal till bostadsrätt har många fördelar.

  • Kapitaltillskott som försäljningen av lokalen inbringar.
  • Nya avgiftsbetalande medlemmar genom skapandet av bostadsytorna
  • Fler hushåll som delar underhålls- och driftkostnaden.
  • Minskad skuldsättning per kvm för föreningar med lån
  • Möjlighet att med intäkten amortera befintliga lån eller finansiera framtida underhåll.
  • Oäkta föreningar har möjlighet att kunna ändra föreningens status.
  • Det är i dagsläget en stor bostadsbrist i våra storstäder. En ombyggnad av lokal till bostad medföra god således både samhällsnytta och förbättrad föreningsekonomi.

Det finns olika tillvägagångssätt för föreningar att genomföra ombyggnad av lokal till bostadsrätt.

En förening kan sälja ytorna till en juridisk person, dvs ett företag, som i sin tur bygger om lokalen till bostäder och säljer sedan till fysisk person, dvs. ny potentiell medlem, som styrelsen sedan godkänner precis som vanligt.

Föreningen kan även bygga om lokalerna i egen regi vilket innebär att föreningen säljer de färdiga bostadsrätterna till fysiska personer.

Oavsett val av tillvägagångsätt är en väl genomarbetat process är av yttersta vikt för att styrelsens ska ha fullgjort sitt ansvar enligt bostadsrättslagen.

Det krävs stor erfarenhet av de byggtekniska aspekterna, såväl som juridisk för att skapa avtal som undanröjer framtida missförstånd och konflikter. Vi på Gleipnergruppen har genom åren och erfarenheterna av otaliga projekt förfinat en process för att en styrelse ska få en smidigt, trygg och lönsam process vilket föreningen får ut det mesta möjliga av sina tillgångar.

 

Tips inför ombyggnad lokal till bostadsrätt

  • I regel krävs stämmobeslut. Första steget är att skapa ett beslutsunderlag.
  • Om inte kompetens finns bör styrelsen hantera frågan inför beslut och under byggnation med externt stöd.
  •  De olika alternativen har gemensamt att bygglov för ändrad användning krävs.

Det finns sammantaget många fördelar med en ombyggnad av lokal till bostadsrätt, i synnerhet för föreningar i storstadsregionerna där bostadspriserna är högre och därmed föreningens förtjänst.

Står er förening i tankar inför ombyggnad av lokal till bostadsrätt så besöker vi er gärna för att berätta mer om hur ni kan gå tillväga. Vi kan med enkla medel och ett tränat öga utreda era förutsättningar genom ett platsbesök. Mötet är givetvis förutsättningslöst och kostnadsfritt.

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top