fbpx

Omvandla kontor till bostad

Att omvandla affärs- och kontorslokaler till bostadsyta är en idag vanligt förekommande företeelse, framför allt bland Stockholm och Göteborgs bostadsrättsföreningar.

Förtätningen av våra storstäder har pågått under många år men har intensifieras med anledning av många år av positiv utveckling för bostadspriserna.

Omvandla kontor och andra lokaler till bostäder

Numera finns även lönsamhet i att omvandla inte bara kontor till bostad utan även källarutrymmen, styrelserum, cykel och barnvagnsrum, tvättstugor, mangel och torkrum för att nämna ett par exempel. Många gånger innebär det en rejäl förbättring av föreningens ekonomi på kort såväl som lång sikt.

 

Omvandla kontor till bostäder: Fördelar och nackdelar

Ombyggnationer i anslutning till bostad där man har sin vila är aldrig roligt men oftast går lokalkonvertering relativt fort i jämförelse med t ex en vindsinredning.

  • Arbetstiderna är även begränsade för att besvära föreningens medlemmar så lite som möjligt under de tider de flesta vistas hemma.

Fördelarna får vägas mot nackdelarna. Att omvandla lokal till bostad ger klirr i föreningens kassa:

  • Föreningens stora förtjänst sker genom den direkta försäljningen
  • Även på längre sikt förbättras föreningens ekonomin, då kassaflödet stärks av nya löpande avgiftsintäkter.

 

Omvandla kontor till bostad – vad innebär det för föreningen?

För de föreningar med få medlemmar så innebär det fler medlemmar som kan medverka i att axla ansvaret. Minskade underhålls- och driftkostnader per hushåll är en annan effekt, då den yttre ytan är densamma men innehåller fler medlemmar att fördela kostnader på.

Även skuldsättning per kvm boyta minskar med anledning av att befintliga lån fördelas på fler. I praktiken minskar dock skuldsättningen oftast i ännu större utsträckning tack vare att kapitaltillskottet kan användas till att amortera av befintliga lån. I bästa fall har föreningen även pengar över och då också möjlighet att minska avgifterna.

För de föreningar som idag är oäkta kan ändring av en lokal till bostad vara ett steg på vägen till att bli äkta eller till och med avgörande för bedömningen av status som äkta.

 

Omvandla kontor till bostad – styrelsens ansvar

Fördelarna är många såväl som fallgroparna varför en styrelse noga bör utreda förhållandena, byggtekniska såväl som ekonomiska. Bostadsrättslagen dikterar hur styrelsen behöver agera internt för att få mandat.

Allra oftast har styrelsen inte själva tid och kompetens till att projektleda själva genomförandet, varför styrelsens främsta uppgift är att tillse att detta införskaffas genom konsulter med erfarenhet inom området.

 

Omvandla kontor till bostad – tryggt och säkert med Gleipnergruppen

Vi på Gleipnergruppen har genom otaliga projekt med syfte att bostadsutveckla inom befintliga fastigheter och med bostadsrättsförening i fokus skapat ett tjänsteutbud för att spegla styrelsens utmaningar genom alla steg i processen, såväl internt gentemot medlemmar såväl som externt gentemot myndigheter.

  • Föreningen slipper uppfinna hjulet, utan kan låta oss axla det administrativa arbetet och bistå med kompetens, nätverk och erfarenhet.
  • Vi ansvarar och bistår föreningen och dess styrelse igenom alla steg från idé till de nya medlemmarnas inflyttning.

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi gemensamt ser över föreningens ytor och möjligheter.

 

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top