fbpx

Sälja lokal

Funderar din bostadsrättsförening på att sälja lokal för att låta bygga om till nya bostadsrätter?

Finns den möjligheten, så kan föreningens ekonomi bli den stora vinnaren.

Kontorslokaler, källarutrymmen, överdimensionerade tvättstugor och styrelserum är några exempel på den sorts lokaler som ofta har förutsättningar att bli nya bostadsrätter.

Sälja lokal i bostadsrättsförening – en rad fördelar

Fördelarna med att låta sälja lokal i bostadsrättsförening är många:

 • Föreningen får in friska pengar genom att nyttja egna tillgångar istället för att behöva låna upp av banken
 • Försäljningen kan innebära en hel del pengar som kan användas till kommande fastighetsunderhåll eller för att amortera lån
 • I bästa fall innebär det också att utrymme för avgiftssänkningar skapas
 • Nya avgifter innebär även förbättrat kassaflöde
 • Fler medlemmar som äger yta i föreningens fastighet innebär att fler hushåll bär driftkostnaden tillsammans
 • Skuldsättning per medlem och kvm fördelas på fler
 • Är föreningen idag oäkta är detta ett steg i rätt riktning mot att bli äkta förening

Det finns dock andra saker att beakta innan er förening beslutar sig för att sälja era lokaler. Föreningar med goda hyresintäkter från lokaler som inte kräver större investeringar bör noga räkna på affären då det i centralt belägna, exklusiva köpområden många gånger lönar sig att låta lokalen förbli kommersiell lokal.

 

Sälja lokaler i bostadsrättsföreningen – fördelar och fallgropar

Prisökningarna har under det senaste decenniet inneburit att föreningar i allt fler stadsdelar finner ekonomi i att sälja lokaler och råvindar. Vi bistår årligen ett femtiotal föreningar  i arbetet med att sälja ”råytor” såsom lokaler och råvindar i syfte att skapa nya bostäder inom befintlig fastighet.

Fördelarna är många såväl som fallgroparna. Styrelsen bör vara vaksam då fel beslutsgång kan innebära att stämman behöver göras om.

Även valet av samarbetspartner bör vara en kärnfråga som styrelsen utreder noga. Många rättsfall finns där föreningar hamnat i konflikt avseende utförandets förutsättningar eller sålt för billigt. Det är därför viktigt att styrelsen noga överväger sina möjligheter och jämför alternativen för att säkerställa att endast kvalificerade entreprenörer och konsulter är involverade.

 

Sälja lokal – välj en samarbetspartner som bistår er genom alla steg

Gleipnergruppens uppdrag är att vara styrelsens förlängda arm och tillse att föreningen får ut det mesta av sin tillgång. Vi bistår föreningen genom alla steg, såväl genom interna steg med beslutsunderlag och stämma såväl som i dialog med myndigheter och entreprenörer samt också med all erforderlig juridik.

Genom otaliga projekt med bostadsutveckling inom befintlig fastighet och förening i fokus har vi erfarenhet och förståelse för vad en förening och styrelse ställs inför. Vi stärker styrelsen genom att axla det administrativa arbete, bistå med nätverk, erfarenhet och framför allt kompetens och tidsengagemang som många föreningsstyrelser idag saknar i frågor av denna art.

 

Sälja lokal – vad föreningens styrelse bör tänka igenom

Genom att projektera sammanlagt ca 15 000 kvm bostadsyta årligen åt bostadsrättsföreningar har vi förståelse för styrelsens uppdrag och utmaningar.

 • Styrelsen slipper uppfinna hjulet, och får en trevligare och tids- och kostnadseffektivare process.

Stämmobeslut krävs i regel för att bygga om gemensamhetsytor.

 • För att fatta rätt beslut bör ett underlag tas fram så att styrelsen själva initialt och sedan medlemmarna får en objektiv redogörelse av vad en lokalombyggnation innebär för förening, fastighet och enskild medlem.

När nya ytor upplåtes ska insats och årsavgift beräknas för detta.

 • Om förråd måste flyttas ska de medlemmar som har förråd lämna sitt godkännande.
 • Om inte samtliga medlemmar lämnar sitt godkännande måste hyresnämnden även godkänna stämmans beslut.
 • Eventuellt kan en ny ekonomisk plan behövas.

 

Sälja lokaler – här finns stora vinster att hämta för bostadsrättsföreningar

Sammanfattningsvis finns stora vinster att hämta för landets föreningar och deras medlemmar:

 • Utred med professionell sakkunnig, och tveka inte att kontakta aktörer som arbetar inom segmentet för en första utvärdering då det initiala mötet oftast är kostnadsfritt.
 • Ytor som styrelsen själva ofta inte ser möjligheter i kan andra, med ett tränat öga, hitta förutsättningar för bostadsutveckling hos.

 

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top