fbpx

Bygga råvind – kvadratmetern under takåsarna är värdefulla

Bygga råvind: En råvind med förutsättningar att byggas om till bostäder är en av de största outnyttjade tillgångar som bostadsrättsföreningar kan sitta på.

Detta är därför vanligt förekommande att föreningar tar tillvara på denna möjlighet för att förbättra ekonomi och medlemsantal.

Två huvudspår

Står föreningen inför möjligheten att bygga om råvinden finns det affärsmässigt två huvudspår. Det ena är att sälja råvinden som ett projekt till en erfaren vindsbyggare, det andra att som förening i egen regi bygga om och sedan sälja de färdiga vindsvåningarna.

Den absoluta merparten av föreningar väljer det förstnämnda för att styrelsen i regel inte besitter den branschspecifika kompetensen och många gånger saknar den tid och möjlighet till engagemang som ett projekt av denna komplexitet kräver.

Gleipnergruppen står för lönsamhet och trygghet

Vi på Gleipnergruppen medverkar till att bostadsrättsföreningar omvandlar cirka 15 000 kvadratmeter råytor årligen till hundratals nya bostäder.

Vi är idag marknadsledande i rollen att stödja föreningar i samband med ombyggnationer av råvindar, lokaler och takpåbyggnader. Föreningsstämmor, bygglov, tekniska och arkitektoniska utredningar, och generell processhantering av bostadsutvecklingsprojekt är några av de områden vi stödjer föreningar inom. I regel medverkar vi från ett första möte där vi utvärderar möjligheter till dess att ni är redo att välkomna era nya grannar i föreningen. Med mer än tio år i branschen har vi förståelse och kunskap avseende det ansvar och alla de åtaganden en förening och dess styrelse ställs inför i samband med ett vindsexploateringsprojekt.  

Vår roll är kort och gott att tillse att vår uppdragsgivare gör en så trygg och lönsam affär som möjligt.

 

Fördelar samt vad man bör tänka på vid råvindskonvertering

Fördelarna med att bygga om råvind till nya bostadsrätter är många, bland annat;

  • Förbättrad ekonomi genom nya tillkommande avgifter till föreningens och försäljningsintäkten
  • Minskade underhålls- och driftkostnader då föreningen får fler medlemmar
  • Fler medlemmar som bidrar till att stödja föreningen med ansvarsfrågor
  • Minskad relativ skuldsättning per kvm boyta
  • För de föreningar som idag är oäkta kan ändring av en lokal till bostad vara ett steg på vägen till att bli äkta eller till och med avgörande för att uppnå status som äkta
  • I bästa fall har föreningen även pengar över och då möjlighet att minska avgifterna
  • Att renovera vinden och därmed isolera taket innebär även lägre energikostnad för föreningen

Det finns många aspekter att beakta, dels i fråga om vilka möjligheter råvinden har samt hur processen ska hanteras från idé tills att de nya medlemmarna kan flytta in.

Viktigt att tänka på i samband med att föreningen bygger om råvinden är:

  • Stämmobeslut krävs som i sin tur erfordrar ett tydligt beslutsunderlag
  • Om vindsförråd flyttas ska de medlemmar som har förråd lämna sitt godkännande, alternativt krävs hyresnämndens godkännande av stämmans beslut
  • När en ny bostadsrätt tillkommer i föreningen ska insats och årsavgift beräknas

 

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top