fbpx

Renovera råvind – en potentiellt lönsam affär

Renovera råvind: En råvind med förutsättningar att byggas om till bostäder är en av de största outnyttjade tillgångar som bostadsrättsföreningar kan sitta på.

Detta är därför vanligt förekommande bland föreningar, i synnerhet i storstadsregionerna, där kvadratmeterpriset är högt och efterfrågan på vindsvåningar stor.

Råvindsrenovering – kvadratmetrarna under takåsarna kan bli lönsamma

Det finns i regel två generella vägar för en förening. Att antingen sälja råvinden i befintligt skick till en bostadsutvecklare eller att i egen regi utveckla vinden och sälja de färdiga bostadsrätterna.

Fördelarna med att renovera råvind och omvandla till bostäder är många, däribland att:

  • Förbättrad ekonomi genom nya tillkommande avgifter till föreningen och försäljningsintäkten
  • Minskade underhålls- och driftkostnader då föreningen får fler medlemmar
  • Fler medlemmar som bidrar till att stödja föreningen med ansvarsuppdrag
  • Minskad relativ skuldsättning per kvm boyta
  • För de föreningar som idag är oäkta kan renovering av råvind till bostadsyta vara ett steg på vägen till att bli äkta eller till och med avgörande för att uppnå status som äkta
  • I bästa fall har föreningen även pengar över och då möjlighet att minska avgifterna eller bekosta framtida underhållsarbeten
  • Att renovera vinden och därmed isolera taket innebär även lägre energikostnad för föreningen

Det finns många aspekter att beakta, dels i fråga om vilka möjligheter råvinden har samt hur processen ska hanteras från idé till att de nya medlemmarna kan flytta in.

 

Gleipnergruppen hjälper uppdragsgivaren med trygghet och lönsamhet

Vi på Gleipnergruppen är idag marknadsledande i rollen att stödja föreningar i samband med ombyggnationer av råvindar, lokaler och takpåbyggander. Vår roll är att tillse att vår uppdragsgivare gör en så trygg och lönsam affär som möjligt.

Föreningsstämmor, bygglov, tekniska och arkitektoniska utredningar, och generell processhantering av bostadsutvecklingsprojekt är några av de områden vi stödjer föreningar inom. I regel medverkar vi från ett första möte där vi utvärderar möjligheter till dess att föreningen är redo att välkomna era nya grannar. Med mer än tio år i branschen har vi förståelse och kunskap avseende det ansvar och alla de åtaganden en förening och dess styrelse ställs inför i samband med ett vindsexploateringsprojekt.

Uppskattningsvis medverkar vi till att bostadsrättsföreningar omvandlar cirka 15 000 kvadratmeter råytor årligen till hundratals nya bostäder.

 

Att tänka på i samband med vindsrenovering:

  • Att upplåta nya ytor kräver alltid stämmobeslut som i sin tur kräver ett gediget beslutsunderlag.
  • Om vindsförråd flyttas ska de medlemmar som har förråd lämna sitt godkännande, alternativt krävs hyresnämndens godkännande av stämmans beslut.
  • När en ny bostadsrätt tillkommer i föreningen ska insats och årsavgift beräknas.

 

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top