fbpx

Sälja föreningens vind – en ekonomisk möjlighet

Ombyggnationer i anslutning till ens bostad där man har sin nattvila är aldrig något man längtar efter. Samtidigt är fördelarna med vindsbyggnation så pass stora att allt fler bostadsföreningar tar vara på den ekonomiska möjligheten som en vindsombyggnation innebär.

Vindsbyggnation innebär att föreningen väljer att optimera nyttjandet av sin fastighet. Fördelarna ska givetvis vägas mot nackdelarna och ett första steg är att noga utreda förutsättningar, ur såväl arkitektoniskt som tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Sälj vinden och stärk kassaflödet

Bland de positiva effekterna kan nämnas att föreningens kassaflöde stärks såväl som medlemsantalet vilket för små föreningar är av särskild vikt, både gentemot bank såväl som i ansvaret att löpande förvalta förening och fastighet. Vidare reduceras drifts- och underhållskostnaden då fler medlemmar innebär fler som kan vara med och dela på kostnader.

Skuldsättning minskar även per andel då befintliga lån fördelas på fler kvm bostadsyta. Det ekonomiska tillskottet som försäljningen genererar kan med fördel nyttjas till att amortera eller varför inte finansiera framtida underhållsprojekt. Lägre skuldsättning medför att föreningens ekonomi inte heller är lika exponerad mot ränteutvecklingen.

 

Ombyggnation oftast lönsamt på lång sikt – även om externa hyresgäster betalar mer

En fingervisning i hur stor påverkan projektet innebär ekonomiskt är relationen mellan nuvarande antal kvm bostadsyta och möjlig utvecklingsyta. Oavsett är det positivt i viss utsträckning såvida föreningen inte kan vinna mer om ytan hyrs ut till externa hyresgäster.

Är föreningen oäkta kan skapandet av ytterligare bostadsyta i föreningen vara ett avgörande steg mot att ändra status till äkta, vilket är ekonomiskt mycket fördelaktigt för enskild medlem i samband med försäljning.

Fördelarna är många såväl som fallgroparna. Bostadsrättslagen dikterar hur styrelsen behöver agera internt för att få mandat. Allra oftast har styrelsen inte tid och rätt kompetens att hantera projektet i sin helhet varför styrelsens främsta uppgift är att tillse att detta införskaffas genom konsulter med erfarenhet inom området.

 

Värdet på en vind?

Fler faktorer påverkar värdet på en vind. Adress, vindens storlek och volym, föreningens avgiftsnivåer och ekonomi, ytskikt och generella underhållsnivåer påverkar vindens värde. Även utsikt och takterrassens storlek och väderstreck påverkar priset såväl som planlösning och bostädernas storlek. Fastighetens byggår och tillgång till hiss utgör även värdegrunder för många vindsvåningsspekulanter.

Vi på Gleipnergruppen bistår föreningar i Stockholm och Göteborg med alla dessa frågor för att skapa förutsättningar för ett så tryggt och lönsamt vindsprojekt som möjlighet.

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi gemensamt ser över föreningens vind och möjligheter.

 

 

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top