fbpx

Underhåll och sidoentreprenader

I många fall ställs myndighetskrav på förbättringar av fastigheten samtidigt som synergier finns för att samtidigt utföra andra arbeten på fastigheten. Underhållsarbeten eller förbättringar.

Utöver de vanligaste arbetena, tak, hiss, förråd och säkerhetsdörrar finns ett flertal till. Inför varje projekt utvärderas vilka synergier som finns med övriga arbeten så att projektet som helhet blir optimerat och störning av boendemiljön för medlemmarna minimeras.

Förråd

De flesta råvindar utgör plats för medlemmarnas förråd. För att möjliggöra vindsinredning krävs att dessa flyttas och omdisponeras för att ge plats åt de nya bostäderna. I regel flyttas de till källaren. Våra konsulter utreder och ritar upp förslag på de nya förråden.

Hissar

En ny vindsvåning innebär ökade krav på tillgänglighet och handikappanpassningar av den befintliga fastigheten. Vi utreder förutsättningar och upprättar underlag för projektspecifika hisslösningar anpassade till er fastighet. I vissa fall förlängs hissen och i andra installeras en helt ny.

Tak

Vi bistår med att besikta takets underhållsbehov och utvärderar huruvida det finns synergier i att låta detta arbete utföras parallellt med vindsprojektet. En närliggande renovering kostnadseffektiviseras om det koordineras med konverteringsprojektet.

Säkerhetsdörrar

Det är höga krav kring brandsäkerheten i en fastighet och hur eventuell brandspridning ska begränsas. I många projekt måste befintliga lägenhetsdörrar åtgärdas för att uppfylla kraven som aktualiseras i samband med vindsinredning, ett alternativ är att sätta in säkerhetsdörrar och samtidigt förbättra säkerheten och reducera ljud i bostaden.

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning
avseende konvertering av råvindar till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

BRF Formen


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

BRF Bananen


Bygggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

BRF Formen


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.
top