fbpx

Förfrågnings- och anbudsunderlag

En av projektets viktigaste delar är förfrågnings- och anbudsunderlaget som skickas till presumtiva förvärvare. Underlaget ska definiera och tydliggöra omfattningen av ingående åtgärder och ansvar som ska åvila köparen av projektet.

Att tydligt kommunicera kravspecifikationer förebygger missförstånd i byggnationsskedet.

Ett väl utarbetat underlag är en grundförutsättning för en trygg och lönsam affär.

Vikten av ett professionellt förfrågningsunderlag

Ett seriöst underlag tydliggör alla tekniska aspekter och belyser samtidigt projektets potential. Underlaget ska vara av värde för säljare såväl som köpare och resultera i att parterna gör en trygg och transparent affär baserad på ömsesidig förståelse av projektets förutsättningar och villkor. Därför ackompanjeras alltid våra förfrågningsunderlag av bygglov samt teknisk dokumentation och beskrivningar som redogör för förväntad standard och hur myndighetskrav ska uppfyllas.

ABK-09 – En trygghet för säljare såväl som köpare

Gleipnergruppen arbetar enligt Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet – ABK 09, vilket innebär att vi som förmedlande part tar ansvar för upprättade handlingar. En trygghet för säljare såväl som köpare.

Vi bistår idag bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, tekniska förvaltare, fristående byggtekniska konsulter samt även projektledare med denna tjänst.

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top