fbpx

Projekt i projektet

I många fall ställs myndighetskrav på förbättringar av fastigheten samtidigt som synergier finns för att samtidigt utföra underhållsarbeten.

Läs mer 

Ordlista och definitioner

För dig som inte arbetar eller är bekant med facktermer inom branschen har vi sammanställt en ordlista och kunskapsbank.

Till ordlista

Anbudsgivare?

Vill du lämna anbud på våra projekt? Anser du dig vara en av Sveriges mest kvalificerade köpare av byggrätter, men ingår ännu inte i vårt nätverk?

Kontakta oss

Bygg ovanpå ditt tak

I Sverige, med våra låga skylines, kan det ibland finnas tekniska och arkitektoniska möjligheter att bygga till ett eller flera våningsplan på fastigheten.
En påbyggnad ovanpå det platta taket kan innebära ett estetiskt lyft samtidigt som bostadsrättsföreningens ekonomi avsevärt kan förbättras genom att sälja byggrätten och avyttra ”luften” ovanför nuvarande fastighet.

Dessutom slipper man underhållskostnaden för det platta taket och får nya avgiftsbetalande grannar på köpet.

Påbyggnad med flera våningar

Det blir allt vanligare att bygga nya våningar ovanpå platta tak och att på så sätt förtäta städernas befintliga bostadsområden. Brist på mark i centrala områden i kombination med ofta låg bebyggelse gör detta till en attraktiv metod för att ta fram nya eftertraktade bostäder.

Gleipnergruppen kan utreda era förutsättningar för takpåbyggnad. Kontakta oss, så berättar vi mer.

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top