fbpx

Upphandling av entreprenör

Gleipnergruppens ständigt växande nätverk av anbudsgivare bidrar till att vi idag levererar marknadsledande försäljningspriser åt våra uppdragsgivare. Vi erbjuder er som säljare marknadens bredaste nätverk av kvalificerade, väl renommerade och erfarna köpare av byggrätter.

Att skapa ett attraktivt projekt som genererar intresse på marknaden handlar om att ha en förståelse av helheten, från ert perspektiv som säljare till anbudsgivarnas utgångspunkt.

Erfarenhet och affärsnätverk

Tack vare den stora volym av transaktioner som vi årligen genomför har vi starkt förtroende från anbudsgivare och god kännedom om deras utgångspunkter vilket innebär att vi kan identifiera, matcha och konkurrensutsätta de bäst lämpade entreprenörerna för varje projekt.

Ett kvitto på detta är att ett flertal av branschens största och ledande aktörer enbart lämnar anbud utifrån våra förfrågning- och anbudsunderlag. Vi erbjuder således er som säljare marknadens bredaste nätverk av kvalificerade och erfarna köpare av byggrätter.

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top