fbpx

Gör om er lokal till bostäder

Se ett flertal andra pågående och färdigställda projekt och få en inblick och inspiration i hur en ny bostad kan skapas utifrån olika typer av ytor.

Läs mer

Ordlista och definitioner

För dig som inte arbetar eller är bekant med facktermer inom branschen har vi sammanställt en ordlista och kunskapsbank.

Till ordlista

Anbudsgivare?

Vill du lämna anbud på våra projekt? Anser du dig vara en av Sveriges mest kvalificerade köpare av byggrätter, men ingår ännu inte i vårt nätverk?

Kontakta oss

Konvertera lokal till bostadsyta

Många bostadsrättsföreningar har ytor som skulle kunna inbringa ett högt ekonomiskt värde om de istället görs om till bostäder. Vanligast är kommersiella lokaler som dagis, kontor eller butiker, men även utrymmen såsom möteslokal eller en extra tvättstuga som kan ha en funktion som är användbar men kanske inte motiverar den höga alternativkostnaden.

Med relativt enkla insatser kan dessa lokaler konverteras till bostäder som då genererar både försäljningsintäkter och löpande avgiftsintäkter.

En projektpartner som hanterar 15 000 kvm råytor årligen

Vi har stor erfarenhet av alla processens skeden och hjälper er genom hela resan, från tanke till att de nya medlemmarna flyttar in. Vi är specialister på projektering av bostäder inom det befintliga fastighetsbeståndet, där vi bland annat erbjuder och hanterar upphandling och förmedling, avtalsjuridik, byggteknik och projektledning samt bistår styrelsen med alla de åtaganden som projektet omsluter.

Utifrån vår erfarenhet har vi tagit fram ett helhetskoncept för att optimera försäljningsvärdet samtidigt som föreningen får en trygg och smidig resa igenom hela processen.

Fördelar för din förening

  • Köpeskillingen kan lösa lån eller täcka underhållsbehov
  • Löpande intäkter i form av avgifter från de nya medlemmarna
  • Fler medlemmar som delar på föreningens kostnader
  • Möjlighet att eventuellt sänka månadsavgifterna
  • Fler medlemmar att fördela föreningens förtroendeuppdrag på
  • Kan förbättra föreningens förutsättningar att klassas som äkta
  • Möjlighet att under förmånliga former utföra övriga renoveringar
  • Minskad belastning för styrelsen att hantera hyresgäster

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top