Gleipnergruppen

Fastighetsbildning 3D

3D Fastighetsbildning

Fastighetsavskiljning / Fastighetsklyvning

Det finns många namn för denna typ av projekt, som blivit allt vanligare på senare år. Att separera de kommersiella delarna i en fastighet som ägs av en förening och sälja dessa till en extern part som professionellt förvaltar och administrerar uthyrningen innebär att föreningen kan förbli äkta alt. bli äkta och därmed slippa drabbas av de nackdelar det innebär att vara oäkta som förening. Detta innebär vidare att föreningen får in en köpeskilling som stärker upp kassan, i många fall betydande belopp, samt att styrelsens och framtida styrelsemedlemmars arbetsbörda minskar då man kan fokusera på frågor som gäller bostadsrättsföreningens medlemmar.

Gleipnergruppen bistår styrelsen med alla frågor relaterade till en fastighetsavskiljning samt tillser att föreningen gör en trygg och lönsam affär.

Värdering för 3D fastighetsbildning

VÄRDERA FASTIGHET

Förstudie fastighetsbildning

FÖRSTUDIE FASTIGHET

fastighetsbildning förfrågningsunderlag

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FASTIGHET

anbud för fastighetsbildning

ANBUDSPROCESS

renovering-700

AVTALSJURIDIK FASTIGHET