Gleipnergruppen

Råvind Göteborg

Råvind Göteborg

Vi omvandlar råvindar till lägenheter i Göteborg

Om du letar efter ett pålitligt företag som kan hjälpa dig att bygga om råvinden i din fastighet till en lägenhet, har du kommit rätt. Vi är specialiserade på att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Göteborg att omvandla sina råvindar till vackra och moderna bostäder. Vi har lång erfarenhet inom branschen och arbetar med de bästa arkitekterna, entreprenörerna och teknikerna för att leverera de mest högkvalitativa projekten till våra kunder.

Varför du ska omvandla råvinden till en lägenhet

Att omvandla en råvind till en lägenhet kan ha många fördelar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. För det första ökar det bostadsytan och därmed fastighetens eller föreningens värde. En ny lägenhet kan också generera ytterligare hyresintäkter eller försäljningsvinster om lägenheten säljs.

Fördelen för hyresgästerna eller medlemmarna i bostadsrättsföreningen är att det ger fler bostadsalternativ i fastigheten eller föreningen. En omvandling av en råvind till en lägenhet kan också öka tillgängligheten av bostäder i områden där det annars är svårt att hitta bostad.

Det är dock viktigt att notera att en omvandling av en råvind till en lägenhet kan kräva tillstånd från kommunen eller staden, och att byggkostnaderna kan vara höga. Men med rätt planering och genomförande kan en omvandling av en råvind till en lägenhet vara en lönsam investering.

Råvid till lägenhet Göteborg

Vad är kostnaden för att bygga om en råvind till en lägenhet i Göteborg?

Kostnaden för att bygga om en råvind till en lägenhet i Göteborg kan variera beroende på många faktorer. Det beror på storleken på råvinden, vilken typ av lägenhet du vill skapa, och vilka material och tekniker som används för att bygga om råvinden.

För att ge dig en uppskattning av kostnaden kan vi säga att det normalt kostar mellan 5000 – 30 000 kr per kvadratmeter att bygga om en råvind till en lägenhet i Göteborg. Men detta är bara en uppskattning och varje projekt är unikt.

Vi kan hjälpa dig att utveckla en detaljerad budget för ditt projekt och vi kommer att arbeta med dig för att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna för dina behov.

Hur går en råvindskonvetering till?

Föreningens medlemmar ska vara väl införstådda med vad projektet innebär när de fattar ett så stort beslut som att konvertera vinden. Förstudien utreder och beskriver bland annat hur fastighet, förening och medlemmar påverkas av vindsprojektet och ger översiktlig bild av föreningens ekonomiska, tekniska och arkitektoniska förutsättningar. Förstudie utgör till en början ett beslutsunderlag för styrelsen, och i ett senare skede, även för medlemmarna.

Medlemmarna behöver på en föreningsstämma i enlighet med bostadsrättslagen och utifrån ett välunderbyggt beslutsunderlag fatta de formella besluten som erfordras. Beroende på projektets omfattning och hur det påverkar föreningens medlemmar hanteras frågan olika från fall till fall. Vi stödjer styrelsen med samtliga steg i att genomföra en formellt korrekt process.

Många gånger kan ett stämmobeslut utifrån bostadsrättslagen komma att även kräva godkännande i hyresnämnden. Våra jurister stödjer styrelsen igenom hela processen.

För att få inreda föreningens råvind krävs bygglov. Fastighetens detaljplan är i regel styrande för vad som går göras på vindsplanet. Ett vindsbygglov ställer stora krav på god sammanverkan mellan arkitekt och byggtekniska sakkunniga. Förståelse för fastighetens förutsättningar och fastighets installationer och försörjningar. Rn god och etablerad dialog med stadsbyggnadskontoret ger förutsättningar att utvinna maximal antal kvadratmetrar vinden vilket därmed ger föreningen större ekonomiska fördelar och utfall av projektet.

På samrådet går Stadsbyggnadskontorets inspektör bland annat igenom och kontrollerar hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan av kontrollansvarig och hur myndighetskrav avses uppfyllas. Eventuella konstruktionshandlingar framställs tillsammans med övrig projektering. Först efter godkännande av samtliga ovan punkter utfärdas ett startbesked vilket innebär att arbetena i enlighet med beviljat bygglov får påbörjas.

Byggnationen av en råvind varierar på vindens storlek och projektets omfattning i övrigt men pågår som minst 6 månader och som längst 16 månader. Hiss och material transporteras i regel via en bygghiss som ställs på gatan.

De nya bostäderna ska integreras in i bostadsrättsföreningen och registreras i lägenhetsförteckningen.

För att underlätta finns det fem även steg nedan som man kan klicka sig vidare på och läsa ännu mer om varje del i projektet.

förstudie råvind

VÄRDERA VIND

värdera råvind

FÖRSTUDIE VINDVIND

renovering-700

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
VIND

HSB-Brf-Färjan1

ANBUDSPROCESS

HSB-Brf-Färjan2

AVTALSJURIDIK VIND