Gleipnergruppen

Takpåbyggnad

Takpåbyggnad

Bygg ovanpå ditt tak

I Sverige, med våra låga skylines, kan det ibland finnas tekniska och arkitektoniska möjligheter att bygga till ett eller flera våningsplan på fastigheten.
En påbyggnad ovanpå det platta taket kan innebära ett estetiskt lyft samtidigt som bostadsrättsföreningens ekonomi avsevärt kan förbättras genom att sälja byggrätten och avyttra ”luften” ovanför nuvarande fastighet.

Dessutom slipper man underhållskostnaden för det platta taket och får nya avgiftsbetalande grannar på köpet.

 

Påbyggnad med flera våningar

Det blir allt vanligare att bygga nya våningar ovanpå platta tak och att på så sätt förtäta städernas befintliga bostadsområden. Brist på mark i centrala områden i kombination med ofta låg bebyggelse gör detta till en attraktiv metod för att ta fram nya eftertraktade bostäder.

Gleipnergruppen kan utreda era förutsättningar för takpåbyggnad. Kontakta oss, så berättar vi mer.

 
värdera takpåbyggnad

VÄRDERA TAK

Förstudie takpåbyggnad

FÖRSTUDIE TAK

renovering-700

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
TAK

påbyggnad tak

ANBUDSPROCESS

vastmanna97_large-1-min

AVTALSJURIDIK TAK