Gleipnergruppen

lokalkonvertering

Lokalkonvertering i Stockholm

Med hjälp av lokalkonvertering i Stockholm kan outnyttjade lokaler omvandlas till bostäder, som kan säljas eller hyras ut. Gleipnergruppen hjälper dig att konvertera lokaler i Stockholm, från utredning och planering till bygglov och slutbesiktning. Lokalkonvertering bidrar till bättre ekonomiska förutsättningar genom att öka värdet på fastigheten, generera intäkter och skapa en tryggare bostadsmiljö.

Från lokal till bostad

Planeringsprocessen för en lyckad lokalkonvertering i Stockholm börjar med ett
besök hos din fastighet eller bostadsrättsförening. Detta för att kunna bedöma
fastighetens potential och göra en bedömning samt värdering.

Efter besöket läggs ett förslag eller ett anbud fram till eventuell styrelse. När förslaget har
godkänts kan bygglovsprocessen påbörjas, och så småningom själva
byggplaneringen.

Vi finns med dig under hela projektets gång, för rådgivning och
stöd. Vanligtvis tar det mellan 3–6 månader att konvertera lokaler i Stockholm,
men ha i åtanke att eventuell handläggningstid för bland annat bygglov då inte är
inkluderat. 

Vad kostar det att omvandla en lokal till bostad i Stockholm?

Kostnaden för att konvertera lokal i Stockholm beror helt på projektets omfattning
och förutsättningar. Skicka en förfrågan till oss så bokar vi in ett första besök. På
så sätt kan vi ge dig en tydlig bild av projektets kostnad, men också en preliminär
värdering av projektet.  

Kontakta oss

Fördelar med lokalkonvertering för BRF:er 

 

  • Köpeskillingen kan lösa lån eller täcka underhållsbehov
  • Löpande intäkter från de nya medlemmarna
  • Fler medlemmar som delar på föreningens kostnader
  • Möjlighet att eventuellt sänka medlemmarnas månadsavgifter
  • Fler medlemmar att fördela på föreningens förtroendeuppdrag
  • Kan bidra till föreningens förutsättningar att klassas som äkta
  • Kan under förmånliga former utföra övriga renoveringar
  • Minskad belastning för styrelsen i att hantera externa hyresgäster
  • Ökad trygghetskänsla och gemenskap med fler boende
  • Fler lägenheter kan bidra till att öka fastighetens värde 
BRF varför göra om lokal

Din partner inom innovativ fastighetsutveckling i Stockholm

Gleipnergruppen bidrar till innovativ fastighetsutveckling i Stockholm genom att skapa unika bostäder genom lokalkonvertering. Varje projekt vi genomför präglas av hållbara materialval och anpassning till den lokala kulturen och miljön. Genom att välja oss som din partner för fastighetsutveckling i Stockholm hjälper vi dig göra verklighet av dina drömmar och skapa trivsamma bostäder!

Många års erfarenhet inom branschen

Gleipnergruppen har genomfört många framgångsrika lokalkonverteringar i
Stockholm. Vi har stor förståelse för den lokala anpassning som behövs, både för
varje unik fastighet och det geografiska läget. Som din partner tar vi ansvar för
hela processen, från planering till inflyttning. Med vår expertis och långa
erfarenhet kan du lita på att allt sker på ett korrekt och säkert sätt. Tillsammans
förverkligar vi din vision! 

Kontaktuppgifter Stockholm

Välkommen att kontakta oss via telefon eller mail för att boka ett möte där vi
besöker er fastighet och berättar mer om hur vi kan hjälpa er med
lokalkonvertering i Stockholm.  

Telefonnummer: 08–121 487 77

Mail: info@gleipnergruppen.se

Adress: Holländargatan 23, 111 60 Stockholm

källare byggs om till bostäder i brf kamreraren

VÄRDERA LOKAL

förstudie lokalkonvertering

FÖRSTUDIE LOKAL

renovering-700

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LOKAL

vastmanna97_large-1-min

ANBUDSPROCESS

cropped-cropped-gleipernolp-1-1-1.png

AVTALSJURIDIK LOKAL