Gleipnergruppen

lokalkonvertering

Lokalkonvertering i Göteborg

Genom lokalkonvertering i Göteborg kan vi på Gleipnergruppen hjälpa dig att omvandla outnyttjade lokaler till inkomstbringande bostäder. Lokalkonvertering kan skapa bättre ekonomiska förutsättningar för fastigheten genom att öka värdet, generera intäkter och skapa en tryggare bostadsmiljö. Vi hjälper dig hela vägen när du vill konvertera lokaler i Göteborg, från utredning och planering till bygglov och slutbesiktning. 

Processen

Processen för en lokalkonvertering i Göteborg inleds med att vi besöker er
fastighet eller bostadsrättsförening. Detta gör vi för att kunna inventera och
bedöma fastighetens potential. Ett förslag eller anbud sammanställs och
presenteras för eventuell styrelse, som efter godkännande ger fritt fram att
ansöka om bygglov. Nu är det äntligen dags att konvertera lokalen i Göteborg och
byggplaneringen tar vid. Gleipnergruppen finns vid din sida hela vägen, ända fram
tills bostaden är slutbesiktigad och redo för inflyttning. Hela projektet tar
vanligtvis mellan 3–6 månader, men tänk på handläggningstiden för bygglov och
övriga administrativa processer inte är inräknat. Läs mer om fördelarna med att
konvertera en lokal till bostad
här. 

Vad kostar det att omvandla lokaler till bostäder?

Kostnaden för lokalkonvertering i Göteborg varierar beroende på projektets omfattning. För att kunna ge dig en tydlig riktlinje bokar vi gärna in ett kostnadsfritt besök, där vi kan diskutera dina önskemål och behov. Vi kan då även ge dig en preliminär värdering av projektet.

Kontakta oss

Fördelar med lokalkonvertering för BRF:er 

 

 • Köpesumman kan lösa befintliga lån eller täcka framtida underhållsbehov
 • Fler löpande intäkter till föreningen i och med avgifter från nya medlemmar
 • Föreningens kostnader delas på fler medlemmar
 • Månadsavgifterna kan eventuellt sänkas
 • Möjlighet att fördela föreningens förtroendeuppdrag på flera medlemmar
 • Ökar föreningens förutsättningar att bli klassad som äkta
 • Övriga renoveringar kan utföras under förmånliga former
 • Färre externa hyresgäster minskar belastningen för styrelsen
 • Fler boende ger ökad trivsel och trygghetskänsla i föreningen
 • Utökat antal lägenheter kan bidra till ökat värde för fastigheten
BRF varför göra om lokal

Innovativa fastighetsutvecklare i Göteborg

Vi på Gleipnergruppen strävar efter att bidra till innovativ fastighetsutveckling i
Göteborg. Vi konverterar lokaler till unika bostäder med hänsyn till miljö, kultur och
hållbarhet. Våra projekt genomsyras av modern teknik, hållbara material och en
vilja att skapa både trivsel och trygghet. Genom att välja oss som din partner för lokalkonvertering i Göteborg kan du vara säker på att vi gör verklighet av din dröm!

Därför ska du välja Gleipnergruppen

Gleipnergruppen har framgångsrikt genomfört många lokalkonverteringar i
Göteborg. Vi är väl införstådda med att varje unik fastighet och geografiska läge
behöver lokal och personlig anpassning. Som din partner tar vi ansvar för hela
processen, från planering till inflyttning. Med vår expertis och långa erfarenhet
kan du lita på att lokalkonverteringen sker på ett korrekt och säkert sätt.
Tillsammans förverkligar vi din vision! 

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er inom kort.

  källare byggs om till bostäder i brf kamreraren

  VÄRDERA LOKAL

  förstudie lokalkonvertering

  FÖRSTUDIE LOKAL

  renovering-700

  FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LOKAL

  vastmanna97_large-1-min

  ANBUDSPROCESS

  cropped-cropped-gleipernolp-1-1-1.png

  AVTALSJURIDIK LOKAL