Gleipnergruppen

lokalkonvertering

Lokalkonvertering

Det är vanligt att bostadsrättsföreningar och fastigheter har lokaler som inte används året om eller står tomma, som möteslokaler eller en extra tvättstuga. Att konvertera en lokal till nya bostäder är ett effektivt och bra sätt att få in kapital till föreningen samt öka värdet på fastigheten.

Bygga om lokal till bostad – så går det till

Processen att omvandla en lokal till ett hem börjar med en omfattande inventering där man bedömer hela området och dess potential.

Efter inventeringen sammanställs ett anbud som presenteras för styrelsen och medlemmarna för godkännande. Efter godkännandet lämnas en ansökan om bygglov in och byggplaneringen börjar.

Under hela arbetsprocessen kommer en kontaktperson från oss att ge dig kontinuerliga uppdateringar. När en slutbesiktning är genomförd och allt är godkänt kan försäljningsprocessen påbörjas, och er nya medlem kan flytta in. En ny invånare kan då flytta in i ett tidigare oanvänt utrymme. Om du har frågor om vår process för att omvandla lokaler till bostäder är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper gärna till.

Bygglov och krav

Reglerna kring bygglov för lokalkonvertering beror på varje enskilt fall och i vilken kommun projektet sker. Generellt sett gäller dock följande:

 • Bygglovsansökan krävs alltid när man bygger om en lokal till bostad.
 • Bygglovet ska innehålla information om hur bostaden kommer att se ut, inklusive hur den möter krav för bland annat brandskydd, tillgänglighet och ljudisolering.
 • I vissa fall kan det även krävas en detaljplan för att lokalkonverteringen ska kunna godkännas.
 • Lägenheten ska uppfylla gällande krav för bostadsstandard, vilket inkluderar rumshöjd, ytor, hygien och ventilation.
 • Ytan måste göras lämplig för bostadsändamål, vilket ofta innebär åtgärder som att installera kök, badrum, el och vatten.
 • Bullerkrav och brandskyddsregler måste alltid beaktas och uppfyllas.

Kontakta din kommuns byggnadskontor för mer information om vilka regler och krav som gäller i ditt specifika fall och kommun. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare med din ansökan om bygglov.

Bygga om lokal till bostad i praktiken

Att bygga om en lokal till en bostad kräver tid, resurser och noggrann planering. Här är en översikt över de vanligaste stegen:

 1. Utredning och planering: Kontakta kommunens byggnadskontor för att ta reda på på vilka regler som gäller. Bestäm hur den nya bostaden ska se ut, ta fram en budget för projektet och anlita en arkitekt. 
 2. Ansökan om bygglov: Samla ihop och skicka in handlingar, inklusive bygglovsansökan, konstruktionsberäkningar, beskrivningar och övriga dokument, till kommunens byggnadskontor. Glöm inte att betala ansökningsavgiften. 
 3. Byggprocessen: Innan du kan börja bygga behöver du få ett startbesked från din kommun. Anlita en renommerad entreprenör med erfarenhet av att bygga om lokaler till bostäder och se till att allt arbete sker i enlighet med lagar och regler. Kommunen kommer genomföra en slutbesiktning när ombyggnationen är klar.
 4. Inflyttning: När slutbesiktningen är godkänd kan bostaden läggas ut till försäljning och en ny medlem i föreningen flytta in. 

Fördelar för din förening

 

 • Köpeskillingen kan lösa lån eller täcka underhållsbehov
 • Löpande intäkter i form av avgifter från de nya medlemmarna
 • Fler medlemmar som delar på föreningens kostnader
 • Möjlighet att eventuellt sänka månadsavgifterna
 • Fler medlemmar att fördela föreningens förtroendeuppdrag på
 • Kan förbättra föreningens förutsättningar att klassas som äkta
 • Möjlighet att under förmånliga former utföra övriga renoveringar
 • Minskad belastning för styrelsen att hantera hyresgäster
 • Ökad trygghetskänsla med fler boende i föreningen
 • Fler lägenheter kan öka fastighetens värde 
BRF varför göra om lokal

Hur lång tid tar en lokalkonvertering?

Ett byggprojekt med lokalkonvertering varierar beroende på dess omfattning men tar vanligtvis mellan 3 och 6 månader.Det är viktigt att ta hänsyn till handläggningstiden på stadsplaneringskontoret samt till planering, upphandling och försäljning. Om andra arbeten på fastigheten
önskas kan de behandlas samtidigt, som exempelvis renovering av fasad,
trapphus, tvättstuga eller byte av fönster.

Gleipnergruppen hjälper er att bygga om lokal till bostad

Att bygga om en lokal till bostad kan vara utmanande både juridiskt och strukturellt, särskilt för den som inte gjort det tidigare.
På Gleipnergruppen använder vi vår expertis för att säkerställa framgång i varje projekt, och vi strävar alltid efter att vara en säker och vägledande partner under
hela processen. Vi har höga krav på design och användning av hållbara material. Vi hjälper gärna till att förbättra ekonomin för bostadsrättföreningar genom att
omvandla olönsamma utrymmen till unika hem.

Läs mer om lokalkonvertering

Är du nyfiken på att veta mer om om processen vid lokalkonvertering i Göteborg eller är intresserad av lokalkonvertering i Stockholm? På länkarna nedan kan du läsa mer information om de olika stegen vid lokalkonvertering, inklusive värdering, förstudie och förfrågningsunderlag för lokal och anbudsprocess samt avtalsjuridik.

källare byggs om till bostäder i brf kamreraren

VÄRDERA LOKAL

förstudie lokalkonvertering

FÖRSTUDIE LOKAL

renovering-700

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LOKAL

vastmanna97_large-1-min

ANBUDSPROCESS

cropped-cropped-gleipernolp-1-1-1.png

AVTALSJURIDIK LOKAL