Gleipnergruppen

lokalkonvertering

Bygga om lokal till bostad

Många bostadsrättsföreningar har ytor som skulle kunna inbringa ett högt ekonomiskt värde om de istället görs om till bostäder. Vanligast är kommersiella lokaler som dagis, kontor eller butiker, men även utrymmen såsom möteslokal eller en extra tvättstuga som kan ha en funktion som är användbar men kanske inte motiverar den höga alternativkostnaden.

Med relativt enkla insatser kan dessa lokaler konverteras till bostäder som då genererar både försäljningsintäkter och löpande avgiftsintäkter.

Så går det till

Processen att omvandla en lokal till ett hem börjar med en omfattande inventering där man bedömer hela området och dess potential.

Efter inventeringen sammanställs ett anbud som presenteras för styrelsen och medlemmarna för godkännande. Efter godkännandet lämnas en ansökan om bygglov in och byggplaneringen börjar.

Under hela arbetsprocessen kommer en kontaktperson att ge dig kontinuerliga uppdateringar. När en slutbesiktning är genomförd och allt är godkänt kan försäljningsprocessen påbörjas. En ny invånare kan då flytta in i ett tidigare oanvänt utrymme. Om du har frågor om vår process för att omvandla lokaler till bostäder är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper gärna till.

 

Hur länge behöver man vänta på att det blir klart?

Ett byggprojekt varierar beroende på dess omfattning och tar vanligtvis mellan 3 och 6 månader.

Det är viktigt att ta hänsyn till handläggningstiden på stadsplaneringskontoret samt till planering, upphandling och försäljning. Om andra arbeten på fastigheten, t.ex. renovering av fasad, trapphus, tvättstuga eller byte av fönster, önskas, kan de behandlas samtidigt. 

 

Vi på Gleipnergruppen hjälper er med att göra om eller konvertera er lokal till bostad

Det kan vara en juridisk och strukturell utmaning att omvandla en lokal, särskilt för dem som saknar erfarenhet.

På Gleipnergruppen strävar vi efter att vara en säker och vägledande partner under hela processen. Vi använder vår expertis för att säkerställa framgång. Våra höga standarder för design och hållbara material bidrar till att förvandla olönsamma utrymmen till unika hem som marknaden efterfrågar. Detta bidrar till en mer levande stadsbild och förbättrar ekonomin för Sveriges bostadsrättsföreningar.

 

En projektpartner som hanterar 15 000 kvm råytor årligen

Vi har stor erfarenhet av alla processens skeden och hjälper er genom hela resan, från tanke till att de nya medlemmarna flyttar in. Vi är specialister på projektering av bostäder inom det befintliga fastighetsbeståndet, där vi bland annat erbjuder och hanterar upphandling och förmedling, avtalsjuridik, byggteknik och projektledning samt bistår styrelsen med alla de åtaganden som projektet omsluter.

Utifrån vår erfarenhet har vi tagit fram ett helhetskoncept för att optimera försäljningsvärdet samtidigt som föreningen får en trygg och smidig resa igenom hela processen.

 
 

Fördelar för din förening

 

  • Köpeskillingen kan lösa lån eller täcka underhållsbehov
  • Löpande intäkter i form av avgifter från de nya medlemmarna
  • Fler medlemmar som delar på föreningens kostnader
  • Möjlighet att eventuellt sänka månadsavgifterna
  • Fler medlemmar att fördela föreningens förtroendeuppdrag på
  • Kan förbättra föreningens förutsättningar att klassas som äkta
  • Möjlighet att under förmånliga former utföra övriga renoveringar

 

Minskad belastning för styrelsen att hantera hyresgäster

BRF varför göra om lokal
källare byggs om till bostäder i brf kamreraren

VÄRDERA LOKAL

förstudie lokalkonvertering

FÖRSTUDIE LOKAL

renovering-700

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LOKAL

vastmanna97_large-1-min

ANBUDSPROCESS

cropped-cropped-gleipernolp-1-1-1.png

AVTALSJURIDIK LOKAL