Gleipnergruppen

Välkommen till Gleipnergruppen!

Vi förädlar råvindar och lokaler till bostäder

Gleipnergruppen stödjer föreningar genom hela processen att omvandla bostadsrättsföreningars lokaler samt råvindar till bostäder.

Våra tjänster

Råvind till vindsvåning


RÅVIND TILL VINDSVÅNING

Att göra om råvind till bostadsyta är en av de största outnyttjade tillgångarna en BRF innehar.

Takpåbyggnad


TAKPÅBYGGNAD

På vissa fastigheter finns möjlighet att bygga på ett eller flera våningsplan.

Lokalkonvertering


LOKALKONVERTERING

Har er förening ytor som skulle kunna ge ett högre ekonomiskt värde om de görs om till bostäder?

3D fastighetsbildning


3D-FASTIGHETSBILDNING

Separera föreningens kommersiella delar, sälj till extern part – slipp nackdelar med oäkta förening.

Referenser

Tveka inte att kontakta oss...

… för en första dialog kring ert tilltänkta projekt. Vi besöker er fastighet för ett initialt möte där vi gemensamt undersöker aktuella ytor och fastighetens förutsättningar i övrigt. I samband med besöket berättar vi även mer ingående om process och våra erfarenheter från liknande projekt.