Gleipnergruppen

FÖRSTUDIE RÅVIND

Utred vindens möjligheter genom förstudie

Förstudien är en fördjupad undersökning av fastighetens och den tilltänkta ytans förutsättningar. Här går vi igenom fastigheten ännu mer och skapar även ett beslutsunderlag.

Få ett beslutsunderlag

 Förstudien utgör beslutsunderlag för styrelsen och i senare skede även medlemmarna i samband med föreningsstämma. Underlaget redogör för hur fastighet, förening och medlemmar påverkas av projektet samt ekonomi på kort och lång sikt.

Ett väl utarbetat beslutsunderlag är även av stor vikt vid en eventuell hyresnämndsförhandling. Detta är alltså något som är väldigt viktigt att få med sig.

förstudie råvind