Gleipnergruppen

FÖRFRÅGNINGS- UNDERLAG RÅVIND

Förfrågnings- och anbudsunderlag

En av projektets viktigaste delar är förfrågnings- och anbudsunderlaget som skickas till framtida potentiella förvärvare. Underlaget ska definiera och tydliggöra omfattningen av ingående åtgärder och ansvar som ska åvila köparen av projektet.

Att tydligt kommunicera kravspecifikationer förebygger missförstånd i byggnationsskedet.

Ett väl utarbetat underlag är en grundförutsättning för en trygg och lönsam affär.

förfrågningsunderlag råvind

Vikten av ett professionellt förfrågningsunderlag

Ett seriöst underlag tydliggör alla tekniska aspekter och belyser samtidigt projektets potential. Underlaget ska vara av värde för säljare såväl som köpare och resultera i att parterna gör en trygg och transparent affär baserad på ömsesidig förståelse av projektets förutsättningar och villkor. Därför ackompanjeras alltid våra förfrågningsunderlag av bygglov samt teknisk dokumentation och beskrivningar som redogör för förväntad standard och hur myndighetskrav ska uppfyllas.

ABK-09 – En trygghet för säljare såväl som köpare

Gleipnergruppen arbetar enligt Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet – ABK 09, vilket innebär att vi som förmedlande part tar ansvar för upprättade handlingar. En trygghet för säljare såväl som köpare.

Vi bistår idag bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, tekniska förvaltare, fristående byggtekniska konsulter samt även projektledare med denna tjänst.