Gleipnergruppen

AVTALSJURIDIK FASTIGHETSBILDNING

Experter på avtal och juridisk rådgivning

Ett bra avtal ger möjlighet att förutse samt eliminera risker. Våra avtalsstrukturer är skapade i samarbete med branschledande byggtekniskt sakkunniga samt entreprenadsjurister. Givetvis tillsammans med vår långa erfarenhet av lyckade projekt.

Därför kan vi idag erbjuda en av de mest omfattande avtals- och juridiktjänsterna på marknaden vad avser fastighetsavskiljningar.

Tydligt och väl underbyggt avtal

Ett väl utformat avtal skapar förutsättningar för att medlemmar, förening och förvärvare ska få ett så tryggt och trivsamt projekt som möjligt utan missuppfattningar och risk för konflikt. Därav vikten att vara precis och konkret i förfrågningsunderlaget som skapar en gedigen grund för transaktionen.