Gleipnergruppen

ANBUDSPROCESS FASTIGHETBILDNING

Hitta rätt partner för den framtida förvaltningen

Gleipnergruppens ständigt växande nätverk av anbudsgivare bidrar till att vi idag levererar marknadsledande försäljningspriser åt våra uppdragsgivare. Vi erbjuder er som säljare marknadens bredaste nätverk av kvalificerade, väl renommerade och erfarna köpare av kommersiella ytor.

Att skapa ett attraktivt projekt som genererar intresse handlar om att ha en förståelse av helheten, från ert perspektiv som säljare till anbudsgivarnas utgångspunkt.

Råvind

Vår erfarenhet och affärsnätverk

Tack vare den stora volym av transaktioner som vi årligen genomför har vi starkt förtroende från anbudsgivare och god kännedom om deras utgångspunkter vilket innebär att vi kan identifiera, matcha och konkurrensutsätta de bäst lämpade förvaltarna för varje projekt.