Gleipnergruppen

FÖRSTUDIE FASTIGHETSBILDNING

Utredning fastighetsbildning

En fördjupad utredning, även kallad förstudie är när vi undersöker fastighetens och de uthyrda ytornas förutsättningar för fastighetsklyvning eller fastighetsbildning. 

Separera kommersiella delar

Det finns stora fördelar att separera de kommersiella delarna, då föreningen kan förbli äkta. Även stärka kassan med köpeskilling som föreningen får och även minskad arbetsbörda på styrelsemedlemmar.

Mycket av detta tas fram i förstudien, som även utgör beslutsunderlag för er och  föreningsstämmor.

Underlaget redogör för hur fastighet, förening och medlemmar påverkas av projektet samt ekonomi på kort och lång sikt.

Förstudie fastighetsklyvning