Gleipnergruppen

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FASTIGHETSBILDNING

Anbudsunderlag för fastighetsbildning

Vi tummar inte på en av de viktigaste delarna i våra projekt. VIlket är förfrågnings- och anbudsunderlaget som skickas till framtida potentiella förvärvare. Underlaget ska definiera och tydliggöra omfattningen av åtgärder inledningsvis och längst vägen. Här framställs även det ansvar som ska åvila köparen av projektet.

Vi tror att om man kommunicerar krav och specificerar dessa, förebygger man många onödiga missförstånd under den framtida gemensamma förvaltningen. Därför lägger vi mycket tid på ett väl utarbetat underlag som enligt oss är en grundförutsättning för att det ska bli en lönsam affär för säljare och en trygg process för köpare.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FASTIGHETSBILDNING

Vikten av förfrågningsunderlag

Ett seriöst underlag gör det tydligt med alla de tekniska delarna samtidigt som det säljer in och belyser projektets potential. Underlaget ska inte bara vara av ren praxis, utan framförallt ett värde för säljare såväl som köpare. Med detta har vi god erfarenhet att det resulterar i att parterna känner sig trygga och affären är transparent med en ömsesidig förståelse av projektet. Därför kommer alltid våra förfrågningsunderlag tillsammans med teknisk dokumentation och beskrivningar som redogör för förväntad standard.