Gleipnergruppen

Brf Bananen 6

brf bananen råvind till vindsvåning

Adress:

Fastighetens byggår:

Antal lägenheter före ombyggnaden:

Omfattning:

Pipersgatan 6

1904

16

Råvind till vindsvåning
Vindsinredning om ca 250 kvm
Takomläggning, fasadrenovering, installation av en hiss och nya förråd