Gleipnergruppen

ANBUDSPROCESS KONVERTERING AV LOKAL

Vi inhämtar anbud för er lokalkonvertering

Gleipnergruppens ständigt växande nätverk av anbuds- givare bidrar till att vi idag levererar marknadsledande försäljningspriser åt våra uppdragsgivare. Vi erbjuder er som säljare marknadens bredaste nätverk av kvalificerade, väl renommerade och erfarna köpare av lokaler.

Att skapa ett attraktivt projekt som genererar intresse på marknaden för lokalkonvertering handlar om att ha en förståelse av helheten, från ert perspektiv som säljare till anbudsgivarnas utgångspunkt.

anbud på lokalkonvertering

Många års erfarenhet

Tack vare den stora volym av förmedlingar vi årligen genomför har vi starkt förtroende från anbudsgivare och god kännedom om deras utgångspunkter.

Detta innebär att vi kan identifiera, matcha och konkurrensutsätta de bäst lämpade entreprenörerna för varje projekt. Ett kvitto på detta är att ett flertal av branschens största och ledande aktörer enbart lämnar anbud utifrån våra förfrågning- och anbudsunderlag.

Vi erbjuder således er som säljare marknadens bredaste nätverk av kvalificerade och erfarna köpare av byggrätter.