Gleipnergruppen

AVTALSJURIDIK LOKALKONVERTERING

Juridisk rådgivning med avtal

Syftet med ett avtal är att förutser och eliminerar risker. Därmed lägger vi stor energi på att erbjuda väl utformade avtal i våra projekt.

Vi har tagit fram strukturen på våra avtal i samarbete med branschens ledande entreprenadsjurister och byggtekniskt sakkunniga. Komplitterat detta med vår långa erfarenhet av lyckade transaktioner och genomförda projekt.

Vi kan idag erbjuda en av de mest omfattande avtals- och juridiktjänsterna på marknaden vad avser lokalombyggnationer.

avtal för lokalkonvertering

Därför är det viktigt med ett tydligt och välbyggt avtal

Ett väl utformat avtal skapar förutsättningar för att medlemmar, förening och förvärvare ska få ett så tryggt och trivsamt projekt som möjligt utan missuppfattningar och risk för konflikt. Därav vikten att vara precis och konkret i förfrågningsunderlaget som skapar en gedigen grund för all juridik vilket löper som en röd tråd som genom projektet, och som kommande projektledare såväl som besiktningsman kommer att dra fördelar av. Gleipnergruppens konsulter bistår ett flertal stora advokatbyråer i tvisteärenden och vet därför vikten av detaljer i avtalsskedet och vilka fallgropar som finns.