Gleipnergruppen

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LOKALKONVERTERING

Förfrågning och anbudsunderlag

En av våra projekts viktigaste delar är förfrågning- och anbudsunderlaget som skickas med till presumtiva förvärvare. Underlaget definierar och tydliggör hur ingående åtgärder omfattas och de ansvar i projektet åvilas köparen.

Här kommunicerar vi tydligt kravspecifikationer, i förhoppning om att förebygga missförstånd i projektet.

Ett väl utarbetat underlag är atllid en grundförutsättning för en trygg och lönsam affär.

förstudie till lokalkonvertering

Vi lägger stor vikt av ett professionellt förfrågningsunderlag

Vi tror starkt på att ett underlag som tydliggör alla tekniska aspekter och belyser samtidigt projektets potential, är en viktig grundpelare för att affären ska nå sin potential. Det ska vara ett värde för säljare såväl som köpare och resultera i att parterna gör en trygg och transparent affär baserad på ömsesidig förståelse av projektets förutsättningar och villkor. Därför ackompanjeras alltid våra förfrågningsunderlag av teknisk dokumentation och beskrivningar som redogör för förväntad standard.

 
 

ABK-09 – Tryggheten för säljare samt köpare

Vi på Gleipnergruppen arbetar givetvis enligt Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet –  även kallat ABK 09.

Detta innebär att vi som förmedlande part tar ansvar för upprättade handlingar.

Vi bistår idag bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, tekniska förvaltare, och fristående byggtekniska konsulter och projektledare med denna tjänst.