Gleipnergruppen

FÖRSTUDIE LOKALKONVERTERING

Möjligheter för lokalkonvertering genom förstudie

Förstudie för lokalkonvertering är när vi utför en fördjupad undersökning av er  fastighets förutsättningar.  Förmodligen har man redan här en bra bild på vad man vill få ut av era tidigare lokaler. Detta kan vara att göra om dagis, kontor, möteslokaler eller tvättstugor som istället ska bli till bostäder för ännu bättre framtida intäkter.

Förstudie – framtida underlag

När vi gör förstudien skapas även ett beslutsunderlag för styrelsen och även medlemmarna för kommande föreningsstämma.

Underlaget redogör för hur fastigheter, BRF och medlemmar påverkas av projektet, men även ekonomin på kort och lång tid. Vi lägger stor vikt på ett väl utarbetat beslutsunderlag, då det är av stor vikt vid en eventuell hyresnämndsförhandling.

Råvind referens