Gleipnergruppen

VÄRDERA LOKAL

Få en kostnadsfri värdering av föreningens lokaler

Vi besöker er och föreningens representanter för ett initialt möte där vi undersöker er fastighets källare  och vad det finns för förutsättningar och möjligheter. Vi förklarar även hur en lokalkonvertering går till och vad ett sådant projekt omfattar. T ex hur det påverkar boende under tiden, vilken investering det behövs från ert håll och även vad man skulle kunna förvänta sig för värdering när arbetet är klart.

Bygga om källare till lokal

Vi har väldigt goda marknadskännedom och kan  ge er inspiration på hur ni kan, med vår hjälp bygga om era källare till lokaler eller lägenheter.  Ni får en tydlig riktlinje på vad projektet kostar i rådande marknadsläge och en preliminär värdering. Hör av er till oss för en initial dialog avseende ert projekt.

Värdera lokal