Gleipnergruppen

ANBUDSPROCESS RÅVIND

Upphandling av vindsentreprenör

Gleipnergruppens ständigt växande nätverk av anbudsgivare bidrar till att vi idag levererar marknadsledande försäljningspriser åt våra uppdragsgivare.

Vi erbjuder er som säljare marknadens bredaste nätverk av kvalificerade och erfarna köpare av råvindar. Vår marknadskännedom är er styrka inför valet av förvärvare.

Ett vindsprojekt ska paketeras för att skapa intresse bland anbudsgivarna, alltifrån förfrågningsunderlag till kommersiella villkor och avtalsjuridik.

anbud råvind

Erfarenhet och affärsnätverk

Tack vare den stora volym av transaktioner som vi årligen genomför har vi starkt förtroende från anbudsgivare och god kännedom om deras utgångspunkter vilket innebär att vi kan identifiera, matcha och konkurrensutsätta de bäst lämpade vindsentreprenörerna för varje projekt.

Ett kvitto på detta är att ett flertal av branschens största och ledande aktörer enbart lämnar anbud utifrån våra förfrågning- och anbudsunderlag.