Gleipnergruppen

ANBUDSPROCESS TAKPÅBYGGNAD

Upphandling av entreprenör

Gleipnergruppens har ett ständigt växande nätverk av anbudsgivare. Vilket i sin tur bidrar till att vi kan leverera marknadsledande försäljningspriser åt våra uppdragsgivare. Vi har möjlighet att erbjuda er som säljare marknadens bredaste nätverk av kvalificerade, väl renommerade och erfarna köpare av byggrätter.

Att skapa ett attraktivt projekt som genererar intresse på marknaden handlar om att ha en förståelse av helheten, från ert perspektiv som säljare till anbudsgivarnas utgångspunkt.

 
 
anbud takpåbyggnad

Lång erfarenhet och brett affärsnätverk

På grund av stor volym av transaktioner som vi genomför har vi alltid ett starkt förtroende från anbudsgivare och god kännedom om deras utgångspunkter. Därmed kan vi identifiera, matcha och konkurrensutsätta de bäst lämpade entreprenörerna för varje projekt.

Ett kvitto på detta är att ett flertal av branschens största och ledande aktörer enbart lämnar anbud utifrån våra förfrågning- och anbudsunderlag. Vi erbjuder således er som säljare marknadens bredaste nätverk av kvalificerade och erfarna köpare av byggrätter.