Gleipnergruppen

AVTALSJURIDIK TAKPÅBYGGNAD

Vi erbjuer avtal och juridisk rådgivning

Vi anser att ett bra avtal är viktigt för riskeliminering. Strukturen på våra avtal är framtagna i samarbete med branschens ledande entreprenadsjurister och byggtekniskt sakkunniga. Samt utefter lång erfarenhet av genomförda projekt och lyckade transaktioner.

Vi kan idag erbjuda en av de mest omfattande avtals- och juridiktjänsterna på marknaden vad avser takpåbyggnader.

 
 

Tydlighet i avtal

Ett väl utformat avtal ger förutsättningar för bland annat inblandade i en förening samt även förvärvare ska få ett så tryggt och trivsamt projekt som möjligt utan missuppfattningar och risk för konflikt.

Därav vikten att vara precis och konkret i förfrågningsunderlaget som skapar en gedigen grund för all juridik vilket löper som en röd tråd som genom projektet, och som kommande projektledare såväl som besiktningsman kommer att dra fördelar av. Gleipnergruppens konsulter bistår ett flertal stora advokatbyråer i tvisteärenden och vet därför vikten av detaljer i avtalsskedet och vilka fallgropar som finns.