Gleipnergruppen

FÖRSTUDIE TAKPÅBYGGNAD

Utred fastighetens möjlighet för takpåbyggnad

I stadiet man genomför en förstudien utreder man fastigheten fördjupat och även den tilltänkta påbyggnadens förutsättningar. Förstudien finns även till som ett framtida beslutsunderlag för styrelsen och i senare skede även medlemmarna i samband med föreningsstämma

Skapa ett beslutsunderlag

Underlaget förklarar för hur fastighet, förening och medlemmar påverkas av projektet samt ekonomi på kort och lång sikt.

Ett välarbetat beslutsunderlag är även av stor vikt vid en eventuell förhandling med framtida hyresnämnd.
Förstudie takpåbyggnad