fbpx

Projekt i projektet

I många fall ställs myndighetskrav på förbättringar av fastigheten samtidigt som synergier finns för att samtidigt utföra underhållsarbeten.

Läs mer

Ordlista och definitioner

För dig som inte arbetar eller är bekant med facktermer inom branschen har vi sammanställt en ordlista och kunskapsbank

Till ordlistan

Anbudsgivare?

Vill du lämna anbud på våra projekt? Anser du dig vara en av Sveriges mest kvalificerade köpare av byggrätter, men ingår ännu inte i vårt nätverk?

Kontakta oss här

Råvindsförsäljning

Otaliga föreningar såväl som privata fastighetsägare har valt att konvertera sina råvindar till bostäder och därmed tagit vara på sina dolda tillgångar.

En inredd råvind innebär förutom de stora ekonomiska fördelarna även nya medlemmar och förbättrat nyttjande av fastighetens ytor.

I många fall kan stora besparingar ske vid samtidigt genomförande av föreliggande underhåll.

Råvind till vindsvåning

Råvind till vindsvåning

För att ett vindsprojekt ska få ett optimalt utfall krävs en god samverkan mellan ett flertal parter. Vi har tillsammans med de bästa arkitekterna, byggkonsulterna och juristerna utvecklat en unik kundanpassad helhetslösning och hanterar process och transaktion från idé till slutbesiktning.

Det går bara att sälja råvinden en gång, så det gäller hanteringen sker professionellt för att föreningen ska få ut det mesta av möjligheten.

Vi bistår styrelsen med expertis och engagemang

Vi har genom åren bistått många bostadsrättsföreningar med att få ut det mesta av sina tillgångar. Vi arbetar i huvudsak inom det äldre fastighetsbeståndet med uppdragsgivare i Stockholm, Uppsala och Göteborg som inte själva har tid och kompetens för att hantera projekt av denna komplexitet internt i styrelsen. Tack vare vårt växande förtroende från marknaden har vi nått en ledande position inom detta segment.

Innan dess att en råvind är mogen att säljas vidare till en vindsentreprenör måste ett flertal steg avklaras, som vart och ett kräver sin specifika expertis. För en lyckad process fordras förståelse för medlemmarnas perspektiv, kännedom om juridiska och byggtekniska aspekter, tydlighet och processmässig erfarenhet i kontakter med relevanta myndigheter, samt insikt i hur de nya bostäderna bäst ska utformas och planeras för att skapa attraktiva vindsvåningar som motsvarar spekulanternas efterfrågan i det specifika området. Slutmålet är givetvis att föreningen ska göra en så lönsam och trygg affär som möjligt.

REFERENSER

Vi på Gleipnergruppen är specialiserade på projektering, upphandling, förmedling, avtalsjuridik och byggteknik/projektledning avseende konvertering av råytor såsom vindar, platta tak eller lokaler till bostäder. Här nedan delar vi stolt med oss av vårt kunnande från vårt dagliga arbete.

Brf Formen 1


Råvind på 750 kvadratmeter ska säljas för att byggas om till lägenheter.

HSB Brf Färjan


Vindsbyggnation om ca 330 kvm, förrådsflytt, takomläggning och hissuppgradering.

Brf Bananen 6


Byggnation av nya lägenheter i 2 st råvindar om ca 250 kvm, balkongbygge, mm mm.

Brf Bergamotträdet 15


Vindsbyggnation om ca 185kvm samt förrådsflytt och takomläggning med mera.

Brf Renen 1910


Vindsinredning om ca 350 kvm, justering av hiss, ny förråd i källare etc.

Brf Volontären 24


Vindsinredning om ca 160 kvm samt en underliggande lägenhet om 35 kvm m.m
top